Passus Professionals, uw sparringpartner voor Verzuim en Human Recources

Passus Professionals biedt u tijdelijke ondersteuning op het gebied van Verzuim en Human Resources. Vanuit onze jarenlange expertise zijn wij een inhoudelijke sparringpartner voor opdrachtgevers op diverse vraagstukken.

Verzuim
Vanuit ons brede netwerk zetten wij verzuimspecialisten in op projectmatig niveau, ter ondersteuning of vervanging. Dit zijn onder andere (geregistreerde) casemanagers (Crov / RCCM) en verzuimregisseurs.

Onze Verzuim Professionals zijn onder andere in te zetten op de volgende opdrachten:

  • Verzuimmanagement op dossierniveau (o.a. in kaart brengen verzuim, complexe casuïstiek, voeren van verzuimgesprekken, trainen en coachen van leidinggevenden)
  • Verzuimmanagement op organisatieniveau (o.a. sociale wetgeving en financiële zaken omtrent verzuim, risico- en verzuimanalyses, opstellen verzuimmodellen)

Human Resources
Vanuit ons HR netwerk zetten wij HR Professionals in met expertise op het gebied van in-, door- en uitstroom. Dit zijn o.a. ervaren HR Business Partners, HR Managers of HR specialisten met specifieke kennis op één van de HR deelgebieden. De inzet is op projectmatig niveau, ter ondersteuning of vervanging.

Onze HR Professionals zijn onder andere in te zetten op de volgende opdrachten:

  • Allround HR opdrachten
  • Opzetten of optimaliseren van een HR afdeling
  • Verandertrajecten
  • Reorganisaties
  • HR projecten

 


Wij gaan met u als werkgever uitvoerig in gesprek om het vraagstuk te analyseren; het geven van advies, duidelijke communicatie en het maken van concrete afspraken zijn hierbij voor ons van groot belang. Snel schakelen, en tegelijkertijd vasthouden aan onze kwaliteitsnormen, is ons uitgangspunt.

Als de professional is gestart, blijven we in contact en monitoren we de voortgang van de opdracht. De professional gebruikt de interne organisatie, Passus Advies, als gespreks- en sparringpartner om o.a. advies, informatie of kennis bij in te winnen. Via deze werkwijze zorgen we gezamenlijk voor het beste eindresultaat.

referentie

Inhoudelijke sparringpartner door brede kennis op het gebied van Verzuim en Human Recources

referentie

Door ons netwerk continu aangesloten op de ontwikkelingen in de markt

 

referentie

Vanuit de brede Passus Advies dienstverlening bouwen aan een duurzame relatie

 

referentie

Snel schakelen en tegelijkertijd vasthouden aan onze kwaliteitsnormen

 

referentie

Tijdige, directe en duidelijke communicatie waardoor alle partijen op de juiste manier geïnformeerd worden